Individuel ledercoaching

Som leder er du udsat for store forandringer, problemstillinger og udfordringer, hvilket kræver overblik, indsigt og god ledelse. Personlig individuel coaching kan give dig de fornødne værktøjer, så du kan agere i lederrollen mere styrket og handlingsorienteret.

Din lederstil kommer som udgangspunkt fra den person, som du er, derfor er coaching at betragte som personlig udvikling, hvor vi sammen videreudvikler din lederkompetencer og bl.a. finder løsninger på:

  • Belyse din lederadfærd herunder at være rollemodel
  • Løse konflikter og håndtere den svære samtale
  • Agere på medarbejdernes adfærd
  • Nå de mål som du har sat dig
  • Motivere dine medarbejdere
  • Få dine ideer udført til handling
  • Skabe balance mellem krav og indsats
  • Din lederrolle under forandringer lykkes
  • Dine karrieovervejelser kan blive til virkelighed