Faglige og personlige kompetencer

I de fleste servicejobs har personlige kompetencer  stor betydning for fagligheden og kvaliteten i opgaveløsningen.

Differentiering af kvalifikationer og kompetencer giver en optimal mulighed for at arbejde med udvikling og afklaring af kompetencer. Derfor arbejder vi med 2 begreber i forbindelse med udvikling af medarbejdere:

De personlige kompetencer er de egenskaber, som har indflydelse på, hvordan du håndterer og udfører dit arbejde i det daglige samt dine samarbejds- og kommunikationsevner. Har du overblik, er du forandringsparat, analytisk, fleksibel og kan du indgå i sociale relationer?  I samarbejdet med andre mennesker kommer dine personlige kompetencer især til udtryk.

De faglige kompetencer er de kundskaber, erfaringer og færdigheder, som du anvender i dit daglige arbejde. Det kan f.eks. være skriftlig kommunikation, salgsopgaver, projektarbejde, forhandlingserfaring, sagsbehandling eller undervisningserfaring.