Individuelle udviklingsforløb for medarbejdere, ledere og chefer

Vi laver et skræddersyet forløb

Vi lægger stor vægt på, at der fra starten af skabes et gensidigt tillidsforhold mellem kunden og You Move.

Det første møde skal give os en forståelse af virksomhedens udfordringer samt indblik i den kultur, der eksisterer i organisationen. Samarbejdet tager udgangspunkt i, at vi spørger ind til de ønsker og behov, der er i organisationen.

Når vi laver individuelle udviklingsforløb, tilbyder vi at gennemføre et interview af medarbejderen og sammen med dennes leder/chef, så vi efterfølgende kan sammensætte et målrettet program.

På baggrund af interviewet udarbejder vi et udkast til et udviklingsforløb, hvor der indgår 4 fokusområder: