Servicekultur Servicekultur

Servicekultur – kunden kommer først

Kundernes krav og forventninger til ydelser og service bliver stadig større. For at kunne indfri kundernes forventninger, er virksomheder, der yder service, nødsaget til at tilpasse deres serviceniveau i takt med at kravene ændres.

Virksomheden skal kende kundernes forventninger. En virksomheds servicekultur er måden, hvorpå man møder sine kunder, borgere, samarbejdspartnere og klienter.  Som udgangspunkt handler det om, at vise en imødekommende adfærd overfor kunden og skabe en positiv stemning. Hver gang du har skabt en god servicerelation sikrer du med din indsats, at kunden fastholdes og muligheden for at tiltrække nye kunder opstår.

Det er vigtig, at virksomheden definerer et overordnet serviceniveau. Det vil sige, hvilken service der skal ydes over for den enkelte kunde,  – er det et højt service-, mellem- eller lavt service-niveau og hvad er indholdet i de enkelte niveauer?

At tage ejerskab for servicekulturen

For at få implementeret en optimal servicekultur skal alle ansatte fra direktionen til medarbejderne i virksomheden tage ejerskab for servicekæden.

Vi hjælper og støtter virksomheden med at gennemføre hele processen. Vi driver sammen med ledelsen forløbet, hvor der indgår ledertræning, lederinvolvering, udarbejdelse af drejebog og diverse opfølgningsværktøjer.

HUSK, service koster i princippet ingenting.